top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Skandalinga naujiena

pastorius Ramūnas Jukna


Kadangi pasaulis išmintimi nepažino Dievo pagal Jo išmintį, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki.

(1 Korintiečiams 1:21)


Emily Henri nuotrauka


Krikščionybė skelbia, kad Dievas išteisina nusidėjėlį, jį pašventina bei atperka vien per tikėjimą į Jėzų Kristų.


Tam nereikalingi jokie nuopelnai, teisumo darbai, sunkiai įgyjama išmintis ar pasiektos dorybės ir bet kokie nuopelnai.


Atperkančios Kristaus aukos pakanka, kad per tikėjimą žmogus būtų išganytas ir pradėtų naują gyvenimą siekadamas teisumo bei darydamas gerus darbus.


Comments


bottom of page