top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Vieno turtuolio istorija

pastorius Ramūnas Jukna


Šis tekstas buvo paruoštas vaikų laiminimo šventei Panevėžio evangelinėje bažnyčioje.


Evangelijoje skaitome įdomią istoriją apie turtingą žmogų, kuris žūtbūt norėjo pamatyti Jėzų.

Atvykęs Jėzus ėjo per Jerichą. Ir štai žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis, troško pamatyti Jėzų, kas Jis esąs, bet negalėjo per minią, nes buvo žemo ūgio.

Galėtume sakyti, kad tai labai juokingas pasakojimas. Tai pasakojimas kaip MAŽO ūgio žmogus turėjo DIDELĮ norą pamatyti Kristų.

Courtney Cook nuotrauka

Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų Jį pamatyti, nes Jis turėjo ten praeiti.

Kuo toliau, tuo įdomiau! Turtuolis ne tik grūdosi per minią, kad pamatytų Jėzų, bet net įlipo į medį.


Galiu lažintis, kad daugelio iš vaikų mamos, jei tik pamatytų, kad jie lipa į medį (gal dėl to ir gerai, kad jos nemato, kai jie tai daro), tuoj pat lieptų mesti šią mintį iš galvos.


Todėl Zachiejui turėjo būti tikra gėda lipti į medį. Juk jis buvo suaugęs žmogus, o dar be to jis turėjo daug pinigų.


Paprastai tokie žmonės niekada nenori lipti į medį. Bet Zachiejus pamanė:

- O man vis vien! Aš noriu pamatyti Jėzų. Man reikia Jį pamatyti.

Kai Jėzus atėjo į tą vietą, pažvelgė aukštyn ir, pamatęs jį, tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn, nes šiandien turiu apsistoti tavo namuose“.

Istorija tapo dar labiau intriguojanti, nes, pasirodo, Jėzus pamatė Zachiejų.

Krikščionybė moko, kad Jėzus yra visa žinantis Dievas, todėl Jis jau pažinojo Zachiejų iki pasaulio sukūrimo. Kai Zachiejus gimė – Jėzus jį pažinojo, žinojo jo gyvenimą. Kai Zachiejus užsiiminėjo neteisiaisi dalykais Jėzus lygiai taip pat jį matė.


Galiausiai Dievas į Zachiejaus širdį įdėjo Viešpaties ilgesį ir troškimą pamatyti Jėzų. Šis troškimas turtuolį atvedė į kelią ir davė drąsos lipti į medį, kol galiausiai Jėzus jį pašaukė.


Kokia neįtikėtina istorija!


Labai panašu į istoriją, kai berniukas visą gyvenimą svajojo ir laukė, kada galės pamatyti Messi (toks futbolo žaidėjas). Ir štai vieną dieną jis atėjo į varžybas. Po jų Messi netikėtai sustojo ir nusprendė tam vaikui padovanoti savo marškinėlius. Kokia diena! Kiek emocijų! Įspūdžiai visam gyvenimui!


Tačiau Evangelijos pasakojimas kalba apie didesnius dalykus. Čia daugiau nei Messi. Čia daugiau nei bet kokia pasaulinė žvaigždė. Čia Kristus, kuris sukūrė patį žmogų, saugojo, globojo, rūpinosi, atėjo, kad mirtų ant kryžiaus už nuodėmes, kad prisikeltųdovanotų atleidimą ir amžiną gyvenimą.

Wow!

Šis (Zachiejus) skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė Jį. Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį užėjo į svečius!“

Visuomet būdavo ir tebėra piktų žmonių, kuriems niekas niekada nepatinka. Jie piktinasi, kad šviečia saulė, kad lyja lietus. Jiems nepatinka karščiai, o taip pat, kad staiga atvėsta.

O ypatingai jie pyksta tuomet, kai blogas žmogus (toks, kuris elgiasi panašiai kaip ir jis pats) pradeda ieškoti Jėzaus, atgailauja už savo nuodėmes ir pradeda gyventi naują gyvenimą.

O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“. Jėzus tarė: „Šiandien į šiuos namus atėjo išgelbėjimas, nes ir jis yra Abraomo sūnus. Juk Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.

Koks Kristaus malonės triumfas! Per Jėzų išgelbėjimas atėjo į Zachiejaus gyvenimą ir namus. Kristus nori, kad išgelbėjimas ateitų į tavo gyvenimą bei į tavo namus.

Šito kiekvienam ir linkiu, kad Dievo įdėtas troškimas pažinti Kristų, pažadintų tavyje troškimą pažinti Dievą ir vestų tave pas Kristų.


Savo Kūrėją ir Jo sukurtą pasaulį pažinti gali mokykloje. Savo Atpirkėją Jėzų gali pažinti bendraudamas su Juo per maldą, skaitydamas Jo žodį ir jam paklusdamas. Tavo tikėjimas augs, jei bažnyčioje, sekmadieninėje mokykloje ir namuose sieksi pažinti Dievą.


Comments


bottom of page