top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Mums reikia Tarpininko

pastorius Ramūnas Jukna


Teisusis Jobas buvo ištiktas baisių kančių. Jis nerado savy konkrečios kaltės, kodėl jį aplankė visos šios negandos. Jobas gyveno teisiai, siekė dorybių, rūpinosi atstumtaisiais ir vargšais. Tačiau giliai širdyje jis jautėsi, kad yra nešvarus Dievo akivaizdoje nepaisant viso savo teisumo.


Nuotrauka: Mei-Ling Mirow.


Gyvendamas žiloje senovėje jis šaukė: “Tarp mūsų nėra tarpininko, kuris galėtų uždėti ant mūsų rankas.” (Jobo knyga‬ ‭9:33‬). Kokia gili tiesos įžvalga, kokia radikali žmogaus sielos diagnozė - jai reikia tarpininko. To, kuris galėtų atstovauti abi puses: žmogų ir Dievą.


Ačiū Dievui, kad Jis atsiuntė savo Sūnų Jėzų Kristų, kuris yra Dievo ir žmogaus Tarpininkas. Jis yra Žmogaus Sūnus, bet ne paprastas žmogus. Jis - įsikūnijęs Dievas, antrasis Šventos Trejybės Asmuo. Tad vien tik Jis “gali uždėti rankas”, kad atpirktų žmogų ir sutaikintų jį su Dievu.


Comments


bottom of page