top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Priimti vieni kitus

pastorius Ramūnas Jukna


Iš jūsų yra tokių, kurie sako: „Aš esu Pauliaus“, „aš – Apolo“, „aš – Kefo“, „o aš – Kristaus“.

(1 Korintiečiams 1:12)


Bažnyčia yra gundoma vienam iš dviejų kraštutinumų. Pervertinti dvasinius vadovus. Taip juos padaro savotišku stabu, tai yra, krikščioniškos tapatybės ir identiteto atspirties tašku. “Aš esu Pauliaus!”


Kitas kraštutinumas yra nuvertinti dvasinius vadovus, juos ignoruoti. Tai yra, nepriimti Dievo duotos dovanos ir vaidmens krikščioniškoje bendruomenėje. “Aš esu Kristaus!”


Arturo Rey nuotrauka


Evangelijos kelias yra priimti Kristui ištikimus vadovus. Su dėkingumu džiaugtis jų dovana ir tarnyste. Priimti juos kaip brolius ir seseris, kaip vieną iš daugelio Viešpaties duotų dovanų bažnyčiai.


Comments


bottom of page