top of page
  • pebmedia2

Teisingumas

“Neiškraipyk teisingumo. Nepataikauk ir neimk kyšių, nes kyšiai apakina išmintinguosius ir iškraipo teisiųjų žodžius.”

Pakartoto įstatymo 16:19

Biblija moko apie teisingumą. Kristaus misija šioje žemėje ir Jo amžinas atpirkimas yra teisingumo atstatymas.

Krikščionybė nesako: “Tapk geras, būk teisingas ir tuomet ateik pas Dievą”. Veikiau krikščionybė sako: “Ateik toks, koks esi pas Kristų. O sekdamas paskui Jį ir mokydamasis iš Dievo žodžio tu būsi perkeistas”.

Tik Kristaus mokinystė ir pasilikimas Dievo žodyje bei klusnumas jam ilgainiui šalia kitų dorybių išugdys ir gilų teisingumo jausmą, kuris apima kasdienį gyvenimą ir elgesį visuose socialiniuose santykiuose.

Comments


bottom of page