top of page
  • Writer's pictureRamūnas Jukna

Nuovargis

pastorius Ramūnas Jukna


“Kilo karas tarp filistinų ir Izraelio. Dovydas ir jo vyrai išėjo kariauti su filistinais. Ir Dovydas pavargo.” 2 Samuelio 21:15‬


Nuovargis. Pavargsta net pateptieji karaliai, iškilieji legendomis ir neįtikimais žygdarbiais pasižymėję herojai. Dovydas išgyveno sunkią vaikystę, jaunystės metais jam teko nuolat bėgti nuo persekiojimų ir pavojų, viso gyvenimo kovos, intrigos ir maištai jį išvargino.


Lyderystės našta sunki. Išorėje regimas jos įvaizdis esmingai skiriasi nuo vidinės tikrovės.


Lyderis privalo būti drąsus ir ryžtingas, demonstruoti pavyzdį ir įkvėpimą; jis turi sutaikinti oponuojančius bei būti telkiančia jėga; privalo ištaisyti savo ir kitų klaidas, pakęsti bendražygių netobulumą; jis privalo pakelti kritiką ir apkalbas, kritinėse situacijose bei gyvenimo kryžkelėse ieškoti teisingo kelio, būti atkakliu einant juo bei lanksčiu, kad keistųsi prisitaikydamas prie aplinkybių; lyderis turi gebėti ištverti izoliaciją, opoziciją bei vienišumo jausmą, išdavystes, nesugniūžti nuo atsakomybės svorio; jis turi išmokti kaip suderinti rūpestį savimi, šeima ir bendruomene. Visa tai metams bėgant vargina, atima jėgas, veda prie išsekimo.


Būkime atidūs ir atjaučiantys. Maldomis, padrąsinimo žodžiais ir kitomis išgalėmis palaikykime savo vadovus, kad jie nepalūžtų, liktų atkaklūs ir ištikimi iki galo.Comments


bottom of page