top of page
  • Writer's pictureRamūnas Jukna

Raupsai

pastorius Ramūnas Jukna


“Raupsuotasis turi persiplėšti drabužį, atidengti galvą, burną laikyti uždengtą ir šaukti: ‘Nešvarus, nešvarus!’ Visą laiką, kol bus raupsuotas ir nešvarus, gyvens vienas už stovyklos.”

Kunigų 13:45-46


Raupsai žmoniją kankino tūkstančius metų. Šios ligos padariniai yra siaubingi: prarasta sveikata, išdarkyti sergančiųjų kūnai bei sugriautas jų socialinis gyvenimas. Ačiū Dievui, kad raupsai Vakarų visuomenėse yra faktiškai išnykusi liga.


Tačiau dvasiniai raupsai, nuodėmė ir jos pasekmės, ir toliau kankina kiekvieną žmogų bei kiekvieną visuomenę. Griežtas įstatymas apie raupsus vaizdžiai parodo, koks destruktyvus yra nuodėmės užkrato veikimas, skvarba ir poveikis ją darančiam asmeniui bei visiems aplinkiniams. Ji mirtinai pavojinga ir yra pražūtinga visiems, kas prie jos prisiliečia, kas ją daro ir toleruoja.


Prisiminkime Evangeliją, nes Jėzus Kristus ant kryžiaus prisiėmė raupsuotojo likimą. Jis buvo atskirtas nuo saviškių, buvo išvestas mirti už miesto vartų kaip visų atstumtasis nusidėjėlis ir pasmerktasis. Šiandien Jo kraujas nuplauna nuodėmes. Tikėjimas į Jį išgydo sunkiausią ligą - nuodėmės raupsus. Ačiū Dievui už Jėzų Kristų!


Malda: Viešpatie, išpažįstu savo nuodėmę. Prašau apvalyk mane: mano mintis, svajones ir troškimus, mano žodžius ir atleisk už nuodėmės įkvėptus mano darbus. Te Kryžiaus malonė apvalo mane ir įkvepia gyventi šventai. Amen!
Comments


bottom of page