top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Komunija

pastorius Ramūnas Jukna


“Ir, paėmęs duoną, Jis padėkojo, laužė ją ir davė jiems, sakydamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“.”

Luko 22:29

Štai Evangelijos ir visos Biblijos pasakojimo viršūnė ir svarbiausia atomazga. Įsikūnijęs Dievo Sūnus sudaro sutartį tarp Dievo ir žmonių. Jis siekia atpirkti maištaujančius Dievo kūrinius ir sutaikyti juos su Kūrėju.


Monikos Grabkowskos nuotrauka


Tačiau ši sutaikinimo tarnystė pareikalauja pačios didžiausios kainos - kažkas turi mirti. Tai kaina už blogio pasirinkimą, už maištą, už nuodėmes. Dievo Sūnus Jėzus apsisprendė savo laisva valia mirti baisia mirtimi ant kryžiaus ir taip pasiaukoti už žmones.


Jėzus atidavė savo gyvybę už mus. Jis mirė už tave ir mane, kad savo krauju nuplautų mano ir tavo nuodėmes. Jis pasiaukojo, kad mes galėtume gyventi. Jis mirė, kad mes būtume sutaikinti su Dievu.


Įsteigta Komunija yra vienas iš dviejų krikščionių sakramentų. Kas kartą ji primena apie didžiausią pasiaukojimo veiksmą, kuris daugeliui pelnė nuodėmių atleidimą, malonę tapti Dievo vaiku ir amžiną gyvenimą, kurį Dievas suteikia kiekvienam, kuris tik patikės į Kristų.


Tikėk! Atmink! Garbink Dievą!


Σχόλια


bottom of page