Straipsniai
 • Tikėjimas, viltis ir meilė

  Kol 1,3-5 Nuolat melsdamiesi už jus, dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, nes girdime apie jūsų tikėjimą Kristumi Jėzumi ir jūsų meilę visiems šventiesiems dėl vilties, kuri jums paruošta […]

 • Kol 1, 25 Jos tarnu aš tapau Dievo patvarkymu, kuris duotas man dėl jūsų, kad išpildyčiau Dievo žodį, 26 tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta […]

 • Atgimimas

  Buvo vienas fariziejus, vardu Nikodemas, žydų vyresnysis. Jis atėjo naktį pas Jėzų ir kreipėsi į Jį: „Rabi, mes žinome, kad esi mokytojas, atėjęs nuo Dievo, nes niekas negalėtų daryti tokių […]

 • Kai apsupa priešai

  Psalmių knyga Šventąjame Rašte negali nustoti stebinti savo skaitytojų. Tai maldų, giesmių, raudų ir džiaugsmo odžių rinkinys. Savo atvirumu jos nuginkluoja ir kaip kvapus tepalas gydo mūsų sužeistas širdis. 55 […]

 • Mes turime viltį

  Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia iš jų yra meilė (1 Kor 13, 13). Nežinau kodėl, tačiau skaitydamas šią apaštalo Pauliaus užrašytą mintį savyje […]

 • Katatoniška netikėjimo būsena

  Amerika ir priemiesčiai, ir ego sudaro mano parapiją. Daugelis žmonių, kurie sudaro šį žmonių mišinį yra įstikinę, kad jų asmeniniai tikslai ir Dievo tikslai jų gyvenimams sutampa. Tai seniausia religinė klaida: jie […]

 • Minčių eskizai: Dvasinio prabudimo anatomija

  Dvasinis tikinčiųjų bendruomenės prabudimas (dvasinis atsinaujinimas), kaip teigia Sinclair Ferguson, atneša tris dalykus: Pirma. Nominalūs krikščionys (aktyvūs bažnyčių nariai) atsiverčia. Jie suvokia, kad įstatymo ir geri darbai bei jų pačių […]

 • Minčių eskizai: Apglėbti Dievo žodį

  Kevin DeYoung atidžiai tirdamas 119 psalmę apibendrino kaip mes turėtume elgtis su Dievo žodžiu. Anot jo, mes turėtume: giedoti Dievo žodį; kalbėti Dievo žodį; mokytis Dievo žodžio; saugoti Dievo žodį; […]