top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Tikėjimas ir darbai

pastorius Ramūnas Jukna


“Kokia nauda, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti toks tikėjimas?”

Jokūbo laiškas 2,14


Gelbstintis krikščioniškas tikėjimas mums duodamas ne dėl darbų ir kitų mūsų nuopelnų, bet tai yra Dievo dovana. Jėzus Kristus viską atliko mūsų atpirkimui. Ne veltui ant kryžiaus Jis sušuko: “Atlikta!”. Tačiau šis tikėjimas, veikiantis mumyse, skatina veikti ir daryti darbus.


Greyson Joralemon nuotrauka


Tikėjimas į Kristų turi paveikti žmogaus valią veikti, sąmoningus ir šaltai apsvarstytus sprendimus, veiksmus bei visą gyvenimo būdą, kurį jis iki šiol gyveno. Gelbstintis širdies tikėjimas pasireiškia veiksmu. Jis moko širdį mylėti, o rankas atlaisvina aukoti ir duoti. Tikėjimas į Kristų žmogaus valiai suteikia ryžto ir nenuilstančio atkaklumo tarnystės darbams.


Tačiau, jei tikėjimas nesusijungia su mūsų valia ir veiksmais, jis telieka kaip nieko nekeičianti religinė klišė, nesuprasta idėja, trumpalaikis psichologinis įspūdis, savipagalbos ir nusiraminimo įrankis. Galbūt jis žmogui net šiek tiek laikinai ir padeda. Bet esminis gelbstintis Kristaus tikėjimo darbas žmogaus sieloje nebus atliktas, nes tikėjimas nepersmelkė visos žmogaus būties.


Todėl, broliai ir sesės, tebūnie mūsų tikėjimas į Kristų pavirs į kasdienius ir praktinius darbus.


Comments


bottom of page