top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Pokytis

pastorius Ramūnas Jukna


Jei esame krikščionys ir patikėjome Kristumi, tuomet esame pašaukti radikaliam gyvenimo pokyčiui. Jis turi apimti visas gyvenimo sritis.


Jei anksčiau vogėme, tapę krikščionimis esame mokomi nebevogti. Jei melavome – nebemeluoti, jei piktžodžiavome – kalbėti tiesą, jei geidėme – nebegeisti, jei buvome godūs – ugdytis dosnumą, siekėme malonumų – tapti tarnais ir t.t.


Vince Fleming nuotrauka


Taip pat, jei buvome pasileidę ir savęs nekontroliavome seksualinėje gyvenimo srityje, tapę krikščionimis esame mokomi gyventi tyrai ir garbinti Dievą šventumu.


Ar tai įmanoma padaryti savo jėgomis? Ne. Tačiau Dievas krikščionims suteikė Šventąją Dvasią, kad Ji įgalintų tikinčiuosius gyventi taip kaip moko Evangelija.


Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia.

1 Korintiečiams 6:11


Comments


bottom of page