top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Pamokymo rykštės

pastorius Ramūnas Jukna


"Nepalik vaiko nenubausto, nes jei suduosi jam rykšte, jis nemirs. Tu nubausi jį rykšte ir išgelbėsi jo sielą nuo pragaro."

Patarlių knyga 23,13-14


Šį kartą ne apie vaikų auklėjimą ir fizinių bausmių naudojimą.


Žmogaus širdies polekiai ir nežabotos jos aistros veda į pražūtį. Maža neatsakinga kvailystė veda į didesnį nusižengimą, vėliau į dar didesnį ir dar. Nesustabdyta žmogaus širdies blogio perspektyva yra pragaras. Tai yra absoliuti tamsa ir gėrio nebuvimas.


Rykštė ir bausmė gali pakreipti ir pristabdyti šį procesą. Sėkmė įvyks, jei bausmė bus priimta, kaltė įsisąmoninta, atgaila įvykusi ir pamoka išmokta.Tačiau net ir geriausiai išmoktos pamokos negali mūsų išpirkti iš prigimtinės nuodėmės ir visų jos paslėptų išraiškos formų - puikybės, sukilimo ir savanaudiškumo. Vien tik Kristaus kūną plakusios rykštės ir Jo kryžiaus auka atperka mus nuo mūsų paslėptų širdies nuodėmių ir pelno mums dangų.


Comments


bottom of page