top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Pažinimo ribos

pastorius Ramūnas Jukna


Bet skelbiame, kaip parašyta: „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie Jį myli“.

1 Korintiečiams 2:9


Žmonės savo empiriniais ir intelektiniais gebėjimais, patirtimi ir kūrybine mintimi negali suprasti Evangelijos.

Mes galime spėlioti, tačiau visas mūsų kolektyvinis pažinimas atsiremia į negrįžtamą vienkartinę gyvenimo ir mirties patirtį.

Tik Šventoji Dvasia apreiškia Evangelijos žinią taip, kad žmogus ją gali suprasti savo paties išganymui.

Jeremy Bishop nuotrauka
Comments


bottom of page