top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Nepritrūkti drąsos

pastorius Ramūnas Jukna


Viešpaties tarnui Mozei mirus, Viešpats tarė Nūno sūnui Jozuei, Mozės tarnui: „Mano tarnas Mozė mirė. Pakilk ir eik per Jordaną su visa tauta į žemę, kurią duodu izraelitams. Kiekvieną vietą, ant kurios jūsų koja atsistos, jums duodu, kaip pažadėjau Mozei. Nuo dykumos ir Libano kalnų iki Eufrato upės, visa hetitų šalis, ir iki Didžiosios jūros vakaruose bus jūsų ribos. Niekas prieš tave neatsilaikys per visą tavo gyvenimą. Kaip buvau su Moze, taip visuomet būsiu su tavimi. Aš nepaliksiu ir neapleisiu tavęs. Būk stiprus ir drąsus; tu padalinsi žemę tautai, kurią duoti pažadėjau jų tėvams. Tik būk stiprus ir labai drąsus, kad galėtum išpildyti įstatymą, kurį tau Mozė, mano tarnas, įsakė. Nenukrypk nuo jo nei į kairę, nei į dešinę, ir tau visuomet seksis, kur tik eisi. Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis. Atsimink, ką įsakiau, – būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi“.

Jozuės 1:1-9


Su baime susiduria visi. Visi išgyvena valią kaustančią baimę. Baimė gesina dvasią, užgniaužia ryžtą, kėsinasi pagrobti viltį, viziją ir tikslą. Baimė nori sustabdyti, o vėliau priversti gėdingai trauktis atgal.


Viešpats savo žodžiais siekė įkvėpti drąsą Jozuei ir visai jo kartai. Kad jie nepalaužiamai siektų Dievo jiems užbrėžto tikslo įgyvendinimo. Jie turėjo palikti išvaikščiotą dykumą ir pagaliau įžengti į Pažado žemę.

Ramūno Juknos nuotrauka


Pažado žemė ir traukė, ir gąsdino. Traukė, nes tai buvo Dievo tautos paveldėjimas, jų pašaukimas ir tikslas. Gąsdino, nes reikėjo įveikti savo baimes ir kompleksus bei išstumti priešus. Dievo tautai reikėjo drąsos, kad žiūrėdami į didį tikslą nuo jo neatsitrauktų.

Jozuei ir jo kartai pavyko. Jie ne iki galo išstūmė priešus, bet jie peržengė Jordaną ir įžengė į Pažado žemę. Kiekvienas iš mūsų esame testuojami šiandien. Mūsų šeimos, grupelės, bažnyčios ir bendrijos lygiai taip pat turi atlikti Kristaus mums duotą darbą - padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones.


Būkime drąsūs!


Comments


bottom of page