top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Našlės auka

Audrius Valinskas


Pažvelgęs Jis pamatė turtinguosius, dedančius savo dovanas į iždinę. Jis pamatė ir vieną beturtę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius. Ir Jis tarė: „Iš tiesų sakau jums, ši beturtė našlė įmetė daugiau už visus. Nes anie visi iš savo pertekliaus aukojo dovanų Dievui, o ji iš savo nepritekliaus įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui“.“

Luko 21:1-4


Jau greitai bus Velykos. Jėzus bus paaukotas kaip velykų avinėlis. Tačiau Jis stebėjo kaip žmonės aukojo dovanas. Našlė buvo beturtė ir tie du pinigėliai buvo visas jos pragyvenimas. Kai kas skaičiuoja, kad du smulkūs pinigėliai buvo 1% nuo denaro, kuris tuo metu buvo laikomas dienos atlygiu. Už juos ji būtų nusipirkusi iki 100 gramų duonos. Tai išties menki pinigai ir toks kiekis šventyklos išlaikymui niekaip nepadės. Bet Jėzui patiko kiti dalykai: moters širdis, tai yra vidinis motyvas dovanoti iš meilės. Ir visada Dievas žvelgė į auką. Atsimename pirmąją Abelio ir Kaino aukas iš Senojo Testamento, kai Dievui patiko Abelio auka, bet į Kaino auką Jis nepažiūrėjo. Fariziejai paklausę Jėzaus parodyti didžiausią įsakymą Įstatyme, gavo atsakymą, jog svarbiausia yra mylėti Dievą visa širdimi, visa siela ir visu protu (Mato 22:34-40). Našlės auka labai glaudžiai susijusi su jos meile Dievui. Jėzus Petrui atsakė, jog tie, kurie dėl Jo paliko viską, gaus šimteriopai ir amžinąjį gyvenimą (Mato 19:27-30).


Rod Long nuotrauka


Šiandienos pasaulyje, kuriame mes skatinami imti, siekti, laimėti tokie žodžiai apie auką gali atrodyti primityvūs ir atgrasantys nuo krikščionybės, bet paliesti Kristaus aukos mes pradedame aukoti.


Šv. Velykos tai Kristaus prisikėlimo ir tikinčiųjų atpirkimo žinia. Kristus atleido visas nuodėmes ir priėmė mus į savo šeimą. Ir nuo tada Jėzus moko mus aukotis dėl Jo ir gyventi gyvenimą, kuris šlovintų Dievą. Našlės auka parodė, kas dėjosi našlės gyvenime dar iki to momento, kai atėjo paaukoti – tai buvo kasdieniniai sprendimai ir pasirinkimai, kurie buvo daromi įkvėpti Dievo meilės. Kas dieną Jėzus mus moko ir teikia jėgų eiti Jo keliu, ir jei mes pasiduodame Jam, mūsų auka Dievui ir mums tampa maloni. Krikščionys aukojantys iš meilės atranda džiaugsmą Dieve, bet tie, kurie nori nusipirkti Dievo meilę per auką, atranda tik nusivylimą ir pyktį.


Taigi nusižeminkime prieš Kristų ir prašykime, kad Dievo valia pildytųsi mūsų gyvenime. Kad mes būtume Kristaus paguoda šiam pasauliui. Aukokime savo gyvenimus Kristui.


Comments


bottom of page