top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Malda už Ukrainą

pastorius Ramūnas Jukna


Jau pusę metų Rusija, prisidengdama „tradicinių ir krikščioniškų vertybių“ saugojimu, vykdo kraugerišką karą prieš Ukrainą. Žudomi žmonės, tame tarpe moterys ir vaikai, karo belaisviai, prievartaujami bejėgiai, bombarduojami civiliniai objektai, griaunami ištisi miestai, okupuojamos žemės.

Mes, krikščionys, esame pašaukti priešintis blogiui. Todėl džiaugiuosi, kad vyksta pačios įvairiausios iniciatyvos, kuriose dalyvauja krikščionys – maldos ir užtarimai, įvairiopa pagalba ukrainiečiams bažnyčiose ir miestuose, labdaros rinkimas ir gabenimas, ukrainiečių pabėgėlių priėmimas į namus, savanorystės nekrikščioniškuose projektuose ir t.t. Tai teisingas ir biblinis atsakas: tarnystė žodžiu – liudijimu, malda, užtarimu ir tarnystė darbu – auka, pagalba, priėmimas ir pan. Ne tik žodžiai, bet ir darbai. Ne vien socialinis veikimas, bet ir Evangelijos liudijimas.


Džiaugiuosi, kad jau beveik pusę metų kasdien Facebook platformoje ištikimai ir gan gausiai susirenkame maldai. Žinau, kad kai kurie meldžiasi tiesiogiai, kiti prisijungia jiems patogesniu metu. Džiaugiuosi, kad mes meldžiamės!


Atsižvelgdami į daugelio pageidavimus ir į savo fizinius ribotumus mes nusprendėme maldos laiką perkelti iš 22 val. į 21 val. Tai darysime nuo rugsėjo 1-os dienos. Taigi, nuo rugsėjo 1-os dienos malda už Ukrainą vyks 21 val.


Formatas lieka tas pats – 10 minučių maldos.

1) Pirmiausiai užtarkime Ukrainą, jos žmones, vadovus, karius ir visus piliečius.

Teįvaro Viešpats bedieviams baimės, težino, kad jie nėra visagaliai, tesustingsta pamatę žlungančius savo kraugeriškus planus.


O jei Viešpats paslaptingu būdu numatė pašaukti kai kuriuos atgailai, te jie palieka tamsos darbus ir gręžiasi į šviesą, tetarnauja Kristui ir žmonių gerovei.


Įvaryk jiems, Viešpatie, baimės; pagonys težino, kad jie – tiktai žmonės! (Psalmės 9:20)`


2) Antroje dalyje kviečiame ir toliau melstis už mūsų bažnyčias. Te Dievas mus atnaujina, gaivina, veda, įkvepia ir naudoja savo garbei ir šlovei.


Užtarkime bažnyčių narius, tarnautojus, tarnavimų vadovus, lankytojus, vyresnius žmones ir jaunimą, kad kiekvienas augtų Kristaus pažinimu, būtų subrendęs ir pasirengęs atlikti tarnystę, kurią Viešpats jam skyrė.


Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. (Efeziečiams 2:10)


Šiandien Ukraina švenčia savo Nepriklausomybės dieną. Mes švenčiame kartu ir stovime drauge su jais. Nes žinome, kokia trapi yra laisvė ir kokia brangi kaina už ją.


Te Viešpats saugo Ukrainą. Teįveiks jie savo priešus. Teapgins jie savo žmones, laisvę ir žemes.


Taip pat Viešpats teatgaivina savo bažnyčią Lietuvoje. Tebūsime pilni Jo pažinimo, drąsos ir ryžto tarnauti pagal Jo pašaukimą bei valią.コメント


bottom of page