top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Lyderio malda

pastorius Ramūnas Jukna


Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas jų sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visas žmonių ligas bei negalias. Matydamas minias, Jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti lyg avys be piemens. Tuomet Jis tarė savo mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Todėl melskite pjūties Viešpatį, kad siųstų darbininkų į savo pjūtį“.

Mato 9:35-38

Viešpats. Pasaulio Atpirkėjas. Tikrasis Dievo tautos Lyderis ir išganymo Vadovas lanko savo tautą ir savo žmones. Jis gailisi jų. Jis rūpinasi visais, o ypač prislėgtaisiais - sergančiais bei neįgaliaisiais.


Dan Cristian Padure nuotrauka


Maža darbininkų rankų, kurios rūpestingai perteiktų dangiškojo Tėvo rūpestį ir globą. Tik Viešpats gali pašaukti, išugdyti ir pasiųsti tokius darbininkus į savo pjūtį, į savo darbą, pas savo žmones.


Todėl Kristus ir moko savo mokinius šito melsti. Rodos, ši malda ir poreikis niekada nepraranda savo aktualumo. Todėl melskime drauge su Kristaus apaštalų kartos bažnyčia, kad šiandien Viešpats pašauktų, išugdytų ir pasiųstų savo darbininkus į Viešpaties pjūtį mūsų tautoje.


Comments


bottom of page