top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Kristaus valdžia

Pastorius Ramūnas Jukna

“Vieną iš tų dienų Jėzui mokant žmones šventykloje ir skelbiant Evangeliją, atėjo aukštųjų kunigų ir Rašto žinovų su vyresniaisiais ir klausė Jį: „Pasakyk mums, kokią teisę turi taip daryti? Kas Tau davė šitą valdžią?“”

‭‭Evangelija pagal Luką‬ ‭20‬:‭1‬-‭2

Kristui karališkai įžengus į Jeruzalę veidmainiškieji fariziejai klausė, kas Jį įgaliojo daryti darbus, kuriuos Jis darė. Kristus skelbė Evangeliją, mokė žmones, gydė, maitino minias ir net prikėlė žmones iš numirusių. Tautos lyderiai, aklai įsispyrę priešintis Jėzui, negalėjo padaryti išvados, kad Dievas yra patepęs ir pasiuntęs Jėzų valdyti savo tautą.

Sherly Tay nuotrauka


Dievas Kirstui suteikė valdžią būti didžiuoju Išganymo Vadovu. Jis atėjo visoms tautoms atnešti Dievo karalystę įtvirtinant ją tiesa ir gailestingumu. Tačiau pirmiausiai, šis Karalius žengė į Jeruzalę, kad mirtų už savo tautos nuodėmes. Jis buvo karūnuotas erškėčių vainiku ir pasodintas ant kryžiaus sosto, kad atpirktų nuodėmėje esančius. Trečią dieną Jis prisikėlė iš numirusių ir taip įrodė, kad yra tikrasis Dievo pateptas Karalius.

Kiekvienas, kuris atgailaudamas patikės į Kristaus malonės Evangeliją bus išganytas. Jam bus atleistos nuodėmės ir suteikta malonė būti Dievo vaiku.


Comments


bottom of page