top of page
  • pebmedia2

Konferencija pastoriams "Jėzus - mūsų viltis"

Izaokas Danielius Jukna


Lapkričio 10-11 dienomis Panevėžyje įvyko konferencija pastoriams ir bažnyčių vadovams JĖZUS - MŪSŲ VILTIS. Konferencijos metu susirinko pastoriai ir bažnyčių vadovai iš Lietuvos evangelinių bažnyčių, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčių, Vynuogyno bažnyčių bei Laisvųjų krikščionių bažnyčių bendrijų.

Konferencijos tema JĖZUS - MŪSŲ VILTIS lydėjo pastorių susitikimą nuo pradžios iki pabaigos. Kalbėtojai dėstė apie krikščioniško santykio su Dievu svarbą, jog bažnyčių vadovams svarbiausia viltis Viešpačiu, o tuomet ištikimai, drąsiai ir su meile tarnauti jiems paskirtoje tarnystėje.

Konferenciją iniciavo ir organizavo New Song Fellowship bažnyčios (įsikūrusios Virdžinijos valstijoje, JAV) pastorius Brentas Hobbsas kartu su Panevėžio evangelinės bažnyčios pastoriumi Ramūnu Jukna.Konferencijos atidarymo metu pastorius Ramūnas Jukna evangelijos žodžiais tarnautojus kvietė būti ištikimiems Viešpačiui. O tai reiškia, pripažinti, kad viskas, kas duota ir patikėta bei kas pelnyta yra Viešpaties nuosavybė. Tai vieną dieną turėsime grąžinti Dievui. Likę ištikimai Viešpačiui būsime pakviesti į džiaugsmingą bendrystę su Viešpačiu.

Pastorius Brentas Hobbsas kalbėjo apie krikščioniško gyvenimo esmę - būti Dievo vaiku ir, nesvarbu kokia užimama pozicija bažnyčioje ar koks tarnystės titulas, džiaugtis bendryste su Viešpačiu. Pastorius kvietė bažnyčių vadovus stiprinti savo asmeninį pasitikėjimą Dievu, nes tai krikščioniškos tarnystės pamatas. Tuo pačiu pastorius rodė į bažnyčios taurumą bei tarnavimo krikščioniškai bendruomenei svarbą.

Pastorius Gabrielius Lukošius dalinosi Šventojo Rašto pamokymu, kad Kristus kviečia pasilikti Jame. Pastorius Darius Širvys drąsino nepasiduoti savigraužai dėl padarytų klaidų bei norui atlikti visus įmanomus darbus, nes Dievas yra ištikimas ir Jo malonė dėl to neatsitraukia.

Albertas Hickmanas, New Song Fellowship bažnyčios tarnautojas, kreipė pastorių žvilgsnius į pogrindines bažnyčias visame pasaulyje, drąsiai skelbiančias išganymo žinią krikščionybei priešiškose vietovėse. Kalbėtojas kvietė pastorius mąstyti apie misiją Lietuvoje ir svetur.

Konferencija JĖZUS MŪSŲ VILTIS drąsino pastorius ir bažnyčių vadovus toliau ištikimai darbuotis savo bažnyčiose ir bendruomenėse tarnaujant Kristaus karalystės šlovei.

Comments


bottom of page