top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Kaip ilgai?

pastorius Ramūnas Jukna


Ir mano siela sukrėsta. Ar ilgai, Viešpatie?

Psalmės 6:3


Laikas sustoja kančios, sukrėtimų, priešiškumo ir vargo verpetuose. Rodos, skausmo naktis niekada nepraeis, o ryto ir naujos dienos viltis nebeišauš.


Kokios amžinai ilgos, pabaigos neturinčios yra gyvenimo atkarpos užpildytos silpnumu, bejėgiškumu, aimonamis ir dejavimais. Nuodėmių pasekmės, piktų žmonių kalbos ir priešų veikimas gniuždo.


Patrick Hendry nuotrauka


Tačiau yra viltis tam, kuris yra sandoros ryšiais (abipusis įsipareigojimas, panašus į santuokos įžadus) susiejęs save su Kristumi. “Viešpats išgirdo mano maldavimą, Viešpats priims manąją maldą.” (Psalmės 6:9).


Net jei niekas kol kas nepasikeitė, atsiranda viltis dėl ateities. Nes tavo šauksmą išgirdo Viešpats. Tu nesi paliktas vienas savo kančioje. Atpirkėjas yra su tavimi. Jis įgalins tave būti ten, kur esi ir įveikti gyvenimo sunkumus (10 eil.).


bottom of page