top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Geri klausimai

pastorius Ramūnas Jukna


Headway nuotrauka


Teisinga tiksliais klausimais ir svariais argumentais įtikinti klystančio žmogaus protą bei pažadinti jo sąžinę. O kartais tai reiškia pabudinti ir gėdos jausmą. Tuomet žmogus ieško apsivalymo bei nuraminimo. Jį su tiesa ir meile gali suteikti tik Kristus.


Be tokio giluminio proceso (krikščionys tai vadina atgaila) žmogaus gyvenime nėra tikro atsivertimo ir esminio pasikeitimo.


Puikus klausimų uždavimo pavyzdys yra pirmasis apaštalo Pauliaus Korintiečiams.


Kaip kai kurie iš jūsų, turėdami ginčų, drįsta bylinėtis vieni su kitais pas neteisiuosius, o ne pas šventuosius? Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? O jeigu teisite pasaulį, tai nejaugi esate neverti išspręsti menkų bylų? Ar nežinote, kad mes teisime angelus, tad juo labiau – kasdieninius dalykus? Taigi, kai turite bylų kasdieniais reikalais, negi savo teisėjais paskirsite neturinčius balso bažnyčioje? Tai sakau, norėdamas jus sugėdinti. Nejaugi pas jus nėra nė vieno išmintingo, kuris sugebėtų išspręsti tarp brolių iškilusią bylą?

1 Korintiečiams 6:1-5


Komentarze


bottom of page