top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Gedulo ir vilties diena

pastorius Ramūnas Jukna


1941 birželio 14 dieną sovietai tūkstančius lietuvių ištrėmė į Sibiro platybes. Daugelis iš jų mirė ten ar pakeliui į bausmės vietą. Visų jų nusikaltimas buvo vienas, jie neįtiko raudonajai sovietų ideologijai.


Autoriaus nuotrauka


Negalime pamiršti istorijos. Negalime pamiršti savų. Negalime pamiršti aukų. Negalime pamiršti nusikaltimų. Negalime pamiršti nusikaltimų priežasčių. Negalime pamiršti nusikaltėlių.


Mano seneliai iš abiejų pusių kentėjo nuo sovietinių veikėjų, ideologinių pakalikų ir stribų. Tėvas gimė tremtinių šeimoje Sibire. Jo mama po nkvdistų tardymo visą gyvenimo buvo neįgali. Mano mamos šeima gyveno pamiškėse, tad senelis vos ne vos išsislapstė miškuose, kad nebūtų ištremtas, o vėliau ne sykį stribų buvo terorizuojamas ir mušamas.


Ideologija yra siaubingas žmogaus priešas. Ji apnuodija žmonių protus, iškreipia jų jausmus, pavergia valią. Kad ir kokiais rūbais, kalba ir idėjomis ji beapsivilktų, kad ir iš kurios krypties ji beateitų, ideologija visuomet neš neapykantą kitokiam, įkvėps prievartinį norą kitą užčiaupti, atšaukti, išjungti ir net sunaikinti.


Šiomis dienomis ideologijų konfliktą jaučiame kaip niekada anksčiau. Tačiau kaip krikščionis aš turiu viltį Kristuje, kad šis ir būsimas gyvenimas yra Dievo rankose. Ši viltis man duoda jėgų gyventi ir darbuotis šiandien, net jei viskas aplinkui atrodo niūru ir beviltiška.


Commentaires


bottom of page