top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Evangelijos skelbimas nėra gėdinimas

pastorius Ramūnas Jukna


Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia.

1 Korintiečiams 6:11

Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą.

Jono 1:12


Tradicinis auklėjimas neretai sau į pagalbą pasitelkia gėdinimą, tai yra, gėdos jausmo sukėlimą. Ją patyręs žmogus pradeda jausti didelį aplinkos spaudimą, kad keistų savo elgesį, priimtų primetamus socialinio elgesio reikalavimus. Tai savotiškas jėgos žaidimas.


Tačiau Evangelija į žmogaus gyvenimą ateina ne kaip primetama pasaulėžiūra. Ji neateina ir kaip moralinis patarimas: pasitaisyk, susiimk ir būsi Dievo priimtas.


Priscilla Du Perez nuotrauka


Evangelija yra ne apie tai, ką mes turime padaryti, bet apie tai, ką Jėzus padarė už mus. Todėl Evangelija yra Geroji Naujiena. Jis viską padarė už mus! Jis mirė ant kryžiaus! Jis atpirko visas mūsų kaltes ir nuodėmes! Jis atleido, priėmė ir suteikė mums galimybę gyventi naują gyvenimą pagal Dievo valią!


Šioje žinioje nėra gėdinimo, žeminimo ir “jėgos” elemento.


Comentarios


bottom of page