top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Dievo paslaptis

pastorius Ramūnas Jukna


Jos tarnu aš tapau Dievo patvarkymu, kuris duotas man dėl jūsų, kad išpildyčiau Dievo žodį, tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Jo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo atskleisti, kokie šios paslapties šlovės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse – šlovės viltis.

Kolosiečiams 1:25-27


Apaštalas Paulius teigia, kad Evangelija yra paslaptis, kuri nebuvo atskleista per ištisus amžius ir kartas. Paslaptis yra ši, Kristus yra visų tautų – senosios Dievo tautos žydų bei pagonių – viltis.


Ši evangelinė paslaptis neturi nieko bendro su sąmokslo teorijų ir apšviestųjų arba gnostikų idėjomis. Kurios tvirtina, kad didesnis žinojimas yra paslėptas nuo minios ir paprastų žmonių, ir yra prieinamas tik daliai išrinktųjų. Evangelijos žinia apie Kristų yra atvira ir nuo pat pradžių yra skelbiama atviriausiose erdvėse. Ji gali būti išgirsta, suprasta bei priiimta.


Ar šiandien aktuali ši apaštalo Pauliaus mintis? Ar XXI amžiaus žmogus suvokia, kas yra Evangelija ir kodėl ji yra Geroji Naujiena? Ar visgi Evangelija lieka paslaptimi ir šiandienos žmogui?


Jack B nuotrauka


Evangelijos naujiena šiandien yra aktuali kaip niekada. Dievo Geroji žinia tėra menkai suprantama arba lieka visiškai nesuvoktu X failu. Pirmiausia, reiktų pasakyti, kas ji tikrai nėra. Evangelija nėra moralinis priekaištas iš dangaus. Ji nėra reikalavimų sąrašas, kuris žmones padarys teisiais ir kaip nors padės jiems įtikti Dievui. Evangelija taip pat nėra apeigų ir tradicijų rinkinys. Ji nėra neįsisąmoninti religiniai veiksmai. Evangelijos Dievas negyvena užsidaręs šaltuose šventovių mūruose ar apdulkėjusių knygų lentynose.


Evangelijos žinia skelbia, kad žmogus nusidėjo (tai vadinama nuopoliu) ir per savo nuodėmę buvo atskirtas nuo Dievo ir visai negabus savo padėtį ištaisyti. Dievas per visą atpirkimo istoriją siekė žmogaus sutaikinimo su savimi. Į žemę gimęs Dievo Sūnus atidavė savo gyvybę už visus, kad Jo mirtimi būtų panaikintos žmonių nuodėmės. Jėzaus prisikėlimas yra įrodymas, kad ši auka yra atperkančioji. Kiekvienam, kuris atgailauja, patiki ir išpažįsta Kristaus atperkančiąją auką, yra atleidžiamos nuodėmės. Toks žmogus tampa Dievo vaiku ir yra išgelbėtas. Kiekvienas žmogus malda gali atsiliepti į Dievo kvietimą.


Malda:

Dangiškasis Tėve, esu dėkingas už Tavo Sūnų Jėzų Kristų, kuris atidavė save už mane. Prašau, atleisk mano nuodėmes, apvalyk mane, dovanok man naują gyvenimą su Tavimi. Savo Šventąja Dvasia lydėk mane ir padėk man augti kaip krikščioniui. Dėkoju už tai, ką padarei dėl manęs. Amen.


Comments


bottom of page