top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Dėmesingas klausymas

pastorius Ramūnas Jukna


Birželio 24-ąją kartu su draugais švenčiau Vienybės šventę Vilniuje. Per pertrauką kalbėjomės su bičiuliu. Be kitų klausimų jis manęs paklausė ar žinau, kas vyksta Rusijoje. Kiek sutrikau… Pasitikslinau. Pasirodo, kad tądien rusų privačios kariuomenės savininkas Prigožinas užėmė Rostovo miestą ir su savo kariais judėjo link Maskvos. Kiek sutrikau, nes šios naujienos nebuvau girdėjęs. Puoliau tikrinti, aiškintis dabartinės situacijos ir stebėti, kuo viskas baigsis. O viskas pasibaigė greičiau nei spėjau grįžti į Panevėžį. Prigožinas susitarė su Lukašenka, apsuko savo kariuomenę atgal, o pats patraukė į Baltarusiją.


Naujienos svarbu. Bet dar svarbiau yra naujienų sraute atskirti esmines ir svarbiausias, antrines ir visai nereikšmingas žinias. Prigožino pusdienio revoliucija nėra svarbiausias mano kartos įvykis, o dėl jo poveikio karui Ukrainoje tepasisakys ekspertai ir žinovai.


Šventasis Raštas sako: „Todėl turime būti labai dėmesingi tam, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. Nes jei per angelus paskelbtas žodis buvo tvirtas ir kiekvienas nusižengimas bei neklusnumas susilaukdavo teisėto atlygio, tai kaipgi pabėgsime mes, nepaisydami tokio didžio išgelbėjimo?“ (Hebrajams 2,1-3).


Kuo svarbesnę žinią klausome, tuo atidžiau tai turime daryti. Su žinios svarba auga mūsų atsakomybė dėl mūsų pasirinkimų ir veiksmų. Nes mūsų pasirinkimo pasekmės bus rimtos ar net lemtingos.


Louis Moncouyoux nuotrauka


Jei savo gyvenimą ir likimą statome ant neteisingų prielaidų, filosofijų, religinių įsivaizdavimų ir pajautų, nepaisydami svarbių Šventojo Rašto pamokymų ir įspėjimų, mes gyvenimą nugyvensime neteisingai, subrandinsime netikusį vaisių, praplauksime pro šalį, iš esmės apsigausime ir galiausiai pražūsime.


Evangelija tvirtina, kad Dievas į mus kreipiasi per savo Sūnų Jėzų. Pats pasaulio Kūrėjas kalba mums, kviečia ir moko mus. Kristaus kryžiaus atpirkimo žinia yra pati svarbiausia, kurią turi išgirsti žmogus. Tai ne vienadienė sensacija, bet amžinoji išganymo Evangelija (graikiškai Geroji žinia). Kas gali būti svarbiau? Ar galime nepaisyti šito kvietimo ir žinios?


Todėl atidžiai klausykimės Dievo žodžio. Palenkime savo širdį ir nuolankiai nusiteikime priimti pamokymą. Įtempkime savo protą, kad suprastume, paklustume ir būtume išganyti.Šią žinutę galite pasiklausyti Youtube kanale.Comments


bottom of page