top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Apvalyti

pastorius Ramūnas Jukna


Kristus mirė už žmonių padarytas nuodėmes. Todėl kiekvienas, kuris Jį priėmė, yra apvalytas nuo anksčiau padarytų nuodėmių ir yra pašauktas gyventi šventai kaip Kristus.


#kasdiensuKristumi

#tikėtipatirtiirkeistis

#Panevėžioevangelinėbažnyčia

bottom of page