top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Tyrumas

pastorius Ramūnas Jukna


Krikščionybė moko, kad seksualinis nesusilaikymas iki santuokos ir bet kokie seksualiniai santykiai už jos ribų yra nuodėmė.Krikščionys pašaukti susilaikyti nuo tokių veiksmų, nes Kristus juos atpirko nuo tokio gyvenimo būdo (1 Korintiečiams 6:11).


bottom of page