top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Trejybė

pastorius Ramūnas Jukna


Dvi dienos ir du susitikimai su žmonėmis, kurie atsisako priimti mokymą apie Trejybę ir laiko jį nebibliniu. Nors jų argumentavimo strategijos bei pokalbio laikysenos yra skirtingos, bet mintis ta pati. Anot jų, kadangi Biblijoje nėra žodžio Trejybė, o Dievas yra vienas, tai šis mokymas yra ne biblinis.


Trejybę kritikuojantys žmonės skirtingai žvelgė ir į Kristaus asmenį: vieni Jį laikė vienu iš tikrojo Dievo pavidalų, o kiti nelygiu Dievui, tai yra, Jo kūriniu.


Krikščionys sutariame, kad mokymas apie trivienį Dievą (kaip ir mokymas apie Kristaus dieviškumą) yra vienas esminių krikščioniškųjų įsitikinimų, be kurio mokymas, tikėjimo sistema, žmonių grupė ar pavieniai asmenys negali būti laikomi krikščioniškais. Todėl manome, kad tai esminiai svarbi ir viena iš pamatinių krikščioniškojo tikėjimo tiesų.


Reikia sutikti, kad ši tiesa yra sudėtinga ir į ją gilinantis kyla daug nuostabos. Mes greitai pasiekiame ir suvokiame savo intelekto bei supratimo ribas. Vienas Dievas ir trys dieviškieji Asmenys. Nesukurti, neturintys pradžios, lygūs dieviška galia, vienodai pasireiškiantys per visą pasaulio sukūrimo bei atpirkimo istoriją.


Nuotrauka paimta iš www.lonidesigngroup.com


Liudijimus apie trivienį Dievą randame visoje Biblijoje: nuo Pradžios knygos (pirmoji Biblijoje, mat krikščioniškas Šventasis Raštas yra sudarytas iš 66 skirtingų knygų rinkinio) iki Apreiškimo knygos (paskutinė Biblijoje). Visame Šventąjame Rašte regime pasireiškiančią Trejybę.


Vienas iš krikščionių mąstytojų įtaigiai pažymėjo, kad Trejybės mokymas asmeniškai jam yra stipriausias argumentas, jog krikščionių tikėjimas kilo ne iš žmonių ir nėra žmogiškojo intelekto ar manipuliacijos sukurtas. Nes niekas nekurtų tokio tikėjimo, kurio tiesų faktiškai neįmanoma jokia logika įrodyti, reikia tik patikėti gausiais Šventojo Rašto liudijimais.


Tačiau kadangi krikščionių tikėjimas yra Apreiškimas - Dievas mums atvėrė save, tuomet mes jį nuolankiai priimame (siekdami jį suvokti protu bei įkūnyti kasdieniame savo gyvenime) net jei kai kurių tikėjimo tiesų negalime suvokti iki galo. Tam reikalingas nuolankumas, nes reikia įeiti pro “siaurus vartus”.


Todėl, jei esame Kristaus mokiniai, mes turime laikytis Jo Didžiojo paliepimo išpažindami ir mokydami apie Trejybę:


“Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen“.”

Mato 28,19-20Pirmą kartą tekstas buvo spausdintas 2019-11-02

Commentaires


bottom of page