top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Tiesa krikščionių bendruomenėje

pastorius Ramūnas Jukna


“Kad kalbėdami tiesą meilėje, augtume visame kame į Jį, kuris yra galva – Kristus.”

Efeziečiams 4,15

“Tad, atmetę melą, „kiekvienas tekalba tiesą savo artimui“, nes esame vieni kitų nariai.”

Efeziečiams 4,25


Didysis pagonių apaštalas Paulius bažnyčią pavadino tiesos pamatu ir ramsčiu (1 Timotiejui 3,15), nes jai patikėta neįtikėtina atsakomybė kartu su privilegija skelbti Jėzaus prisikėlimo žinią ir viltį pasauliui. Krikščionių bendruomenė ir kiekvienas joje nuo mažiausio iki didžiausio yra Evangelijos ir Dievo tiesos skelbėja.


Pažinti tiesą, ją priimti, gyventi su ja, būti tiesos perkeistam, su meile ją skelbti artimui yra krikščioniškoji būtinybė, o ne pasirinkimas. Tai yra krikščioniškojo gyvenimo esmė.


Autoriaus nuotrauka, Šveicarija.

Bažnyčia tiesos pamesti negali, nes ji yra gyvybiškai svarbi. Juk pats Dievas ir Jo žodis yra tiesa. Tad jei taip nutiktų ir bažnyčia prarastų tiesą, ji virstų nesūdančia druska ar nešildančia ir šviesos neteikiančia ugnimi.


Mums duotas praktinis uždavinys visų pirma krikščioniškoje bendruomenėje sutuokti tiesą ir meilę. Tai yra malonėje ir meilėje kalbėti tiesą vieni kitiems. Nes meilė ieško tiesos, o tiesa veda į meilę.


Comentarios


bottom of page