top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Tas, kuris augina

pastorius Ramūnas Jukna


Kas yra Paulius? Kas yra Apolas? Tarnai, kurių dėka įtikėjote ir kurie tarnavo, kiek Viešpats kiekvienam skyrė. Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Todėl nieko nereiškia nei sodintojas, nei laistytojas, bet Dievas – augintojas. Kas sodina ir kas laisto, yra viena, ir kiekvienas gaus savąjį užmokestį pagal savo triūsą. Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs – Dievo dirva, Dievo statinys. Pagal Dievo man suteiktą

1 Korintiečiams 3:5-10


Kai stebime gerai prižiūrėtus javų laukus, medelynus ar puikiai veikiančių šiltnamių kompleksą niekada nepagalvojome, kad svarbiausi žmonės šiame darbe yra pasamdyti darbininkai. Jie aria, sėja sėklas, prižiūri daigus, tręšia, laisto, geni, nuima derlių. Tačiau jų atsakomybės indėlis į visą darbą yra ganėtinai mažas ir nereikšmingas lyginant su visu procesu.


Autoriaus nuotrauka


Savininkas turi įsigyti žemę, prisiimti rizikas ir pradėti veiklą. Jis privalo supirkti techniką, reikalingas priemones, samdyti žmones ir organizuoti darbą. Nesėkmės atveju, visos organizacinės, emocinės ir finansinės pasekmės kris ant jo pečių. O sėkmė bus pasiekta tik per sunkų ir alinantį darbą. Užtruks nemažai laiko, kol visas projektas ims po truputį atsipirkti, o ilgainiui duoti pelną.


Apaštalas Paulius šiuo pavyzdžiu moko apie Dievo bažnyčios statybą. Bet kuris joje besidarbuojantis tarnas, netgi apaštalas, tėra tik pasamdytas darbą atlikti darbininkas. Jis net iš tolo negali lygintis su visą darbą įkvepiančiu ir palaikančiu Viešpačiu.


Iš to galima išmokti bent dvi pamokas. Pirma, bažnyčia neturėtų “sužvaigždinti” savo tarnautojų. Nederėtų jų iškelti į neregėtas aukštumas. Verčiau vertėtų suvokti, kad kiekvienas pagal duotą dovaną turi tarnauti juos pašaukusiam Kristui bei žmonėms. Kristus čia svarbiausias.


Antra, kiekvienas ištikimas ir nenuilstantis tarnautojas žinią apie Viešpatį - Šeimininką turėtų priimti kaip ramybę atnešančią naujieną. Ne jis, o Viešpats atsakingas už bažnyčią. Kristus pradėjo statyti Bažnyčią ir šį darbą pabaigs iki galo. Mes esame tik trumpam pakviesti prisidėti prie Jo amžinų planų įgyvendinimo.


Comments


bottom of page