top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Seksualumo grožis

pastorius Ramūnas Jukna


Dievas žmones sukūrė būti seksualinėmis būtybėmis. Todėl seksas yra gerai. Vyro lytinė trauka mylimajai yra gera ir graži. Lygiai taip pat moters trauka vyrui yra graži, Kūrėjo duota.


Tada Adomas tarė: „Štai kaulas iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno! Šita bus vadinama moterimi, nes iš vyro ji paimta“.

Pradžios 2:23


Tron Le nuotrauka


Deja, tačiau nuodėmė išdarkė ir sugadino viską, ką Kūrėjas buvo sukūręs žmoguje. Žmogus prarado ryšį su Dievu, kone beviltiškai sugadintas santykis su savimi pačiu, savo sąžine, pažinimu bei kitais žmonėmis. Visos gyvenimo sritys yra nuodėmės pažeistos, įskaitant ir lytiškumą.


Žmonėms dėl nuodėmės, kaip moko Šventasis Raštas, yra sunku teisingai priimti ir išreikšti savo lytiškumą, sudėtinga nustatyti ir išlaikyti tinkamą savo seksualinės meilės objektą.


Tačiau ačiū Dievui už Jėzų Kristų, kuris atpirko mus, kad Jame viskas būtų atstatyta.


Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų.

Jono 10:10


Tapęs krikščionimi žmogus atgimsta, atstatomas jo santykis su Dievu. Jis, Šventojo Rašto pagalba, pradeda pažinti Dievą, save ir kitus. Sritis po srities yra atnaujinamas visas gyvenimas. Krikščionis mokosi naujai mąstyti, kalbėti ir gyventi.


Taip dėl Dievo žodžio poveikio pražysta visas žmogaus gyvenimas, įskaitant ir seksualinį.


Комментарии


bottom of page