top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Saulės Dakotos laiminimas bažnyčioje

Balandžio 21 d. bažnyčioje laiminome Danieliaus ir Sigitos Juknų šeimoje gimusią Saulę Dakotą.Mūsų malda:

Laiminame Saulę Dakotą, Teodorą Mykolą, tėvelius Danielių ir Sigitą, kad jie pažintų Kristų, siektų Jo, tarnautų Jam.

Meldžiame, kad Dievas suteiktų jiems visokeriopą aprūpinimą. Duotų išminties ir visokeriopos įžvalgos, kantrybės, dėmesingumo, rūpestingumo, atsidavimo, tinkamos auklybos, dvasinės malonės, emocinio stiprumo, fizinės ir psichinės sveikatos bei finansinio aprūpinimo.

Meldžiame už Saulę, kad ji augtų klusni kaip Kristus, išminga kaip mūsų Atpirkėjas, kad ji pažintų Viešpatį nuo mažų dienų ir ištikimai Jam tarnautų per visas savo gyvenimo dienas.

Viešpatie, palaimink Teodorą, kad jis būtų tikras brolis, draugas ir Saulės Dakotos palaikytojas.

Prašome Jėzaus Kristaus vardu, Amen!

Comments


bottom of page