top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Pamokslų ciklas apie Bažnyčią

Balandžio ir gegužės mėnesį bažnyčioje buvo sakomi pamokslai apie bažnyčią. Jos pašaukimą bei tikslus.

Pateikiame 7 pamokslų nuorodas.


Pastorius Ramūnas Jukna atsako į klausimą, kas yra bažnyčia. Bažnyčia (Efeziečiams 2,11-22).


Bažnyčios tikslas yra išlavinti kiekvieną jos narį, kad jis būtų gabus ugdyti kitą, moko pastorius Ramūnas Jukna. Ugdanti bažnyčia (Efeziečiams 4,7-16).


Kaip turime elgtis vieni su kitais ir su pašaliniais žmonėmis. Mariaus Juknos pamokslas Klausykite (Efeziečiams 6,5-9).


Pastorius Ramūnas Jukna moko, kokie santykiai tarp krikščionių turėtų būti bažnyčioje. Bibliniai santykiai bažnyčioje (Filipiečiams 1,3-11).


Pastorius Ramūnas Jukna sako pamokslą apie krikščionių draugystę remdamasis Jonatano ir Dovydo istorija. Krikščioniška draugystė (1 Samuelio 18,1-5).


Jėzaus įsakymas krikščionims būti misionieriška bendruomene pastoriaus Ramūno Juknos pamoksle. Misionieriška bažnyčia (Mato 28,18-20).


Šventosios Dvasios dovana bažnyčiai, kad ši būtų įgalinti gyventi ir įvykdyti misiją. Apie tai pamokslą sako pastorius Ramūnas Jukna. Misionieriška bažnyčia (Apaštalų darbai 2,1-11).
Comments


bottom of page