top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Netikę troškimai iškraipo moralinį vertinimą

A. W. Tozer


Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti.

Mato 5,6

Nederami, netikę troškimai trukdys krikščioniui bręsti, o apvalyti, nuskaistinti troškimai švelniai pakreips teisumo link. Moralės plotmėje geri troškimai veda į gyvenimą, o pikti - į mirtį. Tokia Rašto mokymo šia tema esmė. Karščiausi žmogaus troškimai ir ryžtingi siekiai nulems jo charakterį.


Ramūno Juknos nuotrauka


Netikę troškimai iškraipo moralinį vertinimą ir mes nebeįstengiame nustatyti tikrosios geidžiamo objekto vertės. Kad ir kaip stengtumėmės, geidžiamas objektas vis tiek atrodo moraliai geresnis vien todėl, kad geidžiame jo. Kaip tik dėl šios priežasties žmogaus širdis ir yra prasčiausia jo patarėja, nes jeigu ji pritvinkusi geismo, tai duos blogą patarimą, įžvelgdama tyrumą ten, kur juo nė nekvepia.


Kai dominuojantys troškimai niekam tikę, tai ir visas gyvenimas niekam tikęs. Kai troškimai geri, mūsų gyvenimas pakyla iki troškimų lygio (ir nereikia pamiršti, kad mus įgalina Dvasia).


Dvasinio augimo pamatas yra teisingi, pašventinti troškimai. Visa Biblija moko, kad galime turėti viską, ko tik labai stipriai užsinorėsime, jei tik tas mūsų troškimas (vargu ar čia dar bereikia minėti) yra pagal Dievo valią!


Dievo ir šventumo troškimas yra tikro dvasingumo fonas ir pamatas. Kai tas troškimas gyvenime tampa dominuojančiu, niekas nesukliudys mums turėti, ko norėsime. Tada girdėsis vien ilgesingas Dievo alkstančios sielos šauksmas: “Trokštu būti toks, kaip Tu!”


Iš knygos "Atsinaujinti diena iš dienos", 216 psl.

Comentários


bottom of page