top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Ne dėl darbų, bet darbams

pastorius Ramūnas Jukna


“Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.”

Efeziečiams 2:8-10


Šioje trumpoje ištraukoje yra koncentruotai išdėstyta krikščioniška išteisinimo per tikėjimą doktrina.


Žmogus nėra išgelbstimas gerais darbais - Įstatymo pildymu, gailestingumo aukomis ir religiniu aktyvumu. Nes žmogiškų pastangų neužtenka, kad tokiu būdu mes pasiektume teisumą. Tik tikėdami į Kristų mes galime būti išteisinti ir išgelbėti, nes Jis visiškai išpildė Įstatymą, nugyveno teisų gyvenimą ir save paaukojo už neteisiuosius.


Greyson Joralemon nutorauka


Nuodėmių atleidimas ir žmogaus priėmimas yra Dievo dovana. Jokių žmogiškų nuopelnų. Jokio pagrindo girtis ir didžiuotis prieš kitus. Vienam Dievui šlovė!

Patyrę tokį dievišką atleidimą mes Kristuje randame tikrąjį savo pašaukimą ir darbus, kuriems buvome sutverti. Tikintieji yra pašaukti aktyviam gyvenimui, nenuilstantiems darbams, kuriuos esame pašaukti daryti ne dėl to, kad įgautume saugumą ir Dievo palankumą, bet dėl to, kad jau esame saugūs ir turime ramybę su Dievu.


Comments


bottom of page