top of page
  • Writer's pictureRamūnas Jukna

Kur prasideda išmintis

pastorius Ramūnas Jukna


“Viešpaties baimė yra išminties pradžia” (Patarlių knyga 1:7).

Krikščionybė skelbia, kad tikroji išmintis prasideda tuomet, kai žmogus pradeda suvokti, kad yra Dievas, kuris sukūrė ir valdo šį pasaulį.

Nuotrauka paimta iš https://www.facebook.com/photo/?fbid=601159331379447&set=pcb.601180498043997


“Dievo baimė” Senajame Testamente reiškė tikrojo Dievo pažinimą. Tai yra, Jo tiesos išpažinimą, nusilenkimą Jo valdžiai ir klusnumą Jo valiai.


Tad šiandien galime sakyti, kad pirmuosius išminties žingsnius mes žengiame tuomet, kai pradedame pažinti evangelijų Dievą ir gyventi pagal Jo mokymą.


Pažindami Dievą, mes ne tik suvokiame Jį, visatos Kūrėją, bet pradedame suprasti ir save. Mes įgauname žemėlapį, kompasą ir rankvedį į savo rankas, kad galėtume gyventi sėkmingą gyvenimą.


Comments


bottom of page