top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Krikščionys ir visuomenė

pastorius Ramūnas Jukna


Krikščionys garbina Kristų kaip Karalių ir siekia Jam visame kame paklusti. Todėl jie gyvena įsitraukę į visuomenės gyvenimą, siekia jos gerovės, paklūsta įstatymams bei moka mokesčius.


Randy Fath nuotrauka


Be visa to, sau jie kelia aukštesnius standartus, kad kitiems liudytų apie Kristų tiek savo žodžiais, tiek visu gyvenimu.


Romiečiams 13 skyriusコメント


bottom of page