top of page
  • Writer's pictureRamūnas Jukna

Krikščionybė ir mirtis


Krikščioniui mirtis yra visų įtampų, skausmų, grėsmių, nelaimių, vargų ir ašarų pabaiga, tai yra sugrįžimas pas savo Atpirkėją ir didžiausią Guodėją Kristų.


#kasdiensuKristumi

#tikėtipatirtiirkeistis

#Panevėžioevangelinėbažnyčia


bottom of page