top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Kodėl tarnaujame Dievui

pastorius Ramūnas Jukna


Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai, ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.

Efeziečiams 5:1-2


Krikščionys yra pašaukti tarnauti Dievui ir žmonėms ne todėl, kad Jis yra nepalyginamai didingesnis už mus. Ir kad Jo galia ir išmintis nesuskaičiuojamus kartų pranoksta mūsų įsivaizdavimus. Visa tai yra tiesa apie Jį ir apie mus. Toks ir yra didingas Biblijos Dievas.


Jackson David nuotrauka


Krikščionys taip pat neturėtų tarnauti Dievui dėl to, kad nusipelnytų Dievo palankumo, Jo meilės ir apsaugos. Visa tai mums dosniai dovanoja pats Dievas dėl Kristaus atpirkimo, kurį Jis atliko ant kryžiaus.


Krikščioniškos tarnystės įkvėpimas yra Dievo meilė ir gailestingumas. Mes pašaukti tarnauti Dievui ir žmonėms todėl, kad mes asmeniškai patyrėme Jo meilę ir gauname gailestingumą gyvenimui ir tarnystei.


Comments


bottom of page