top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Kam atiduoti savo širdį?

pastorius Ramūnas Jukna


Mano sūnau, duok man savo širdį ir stebėk mano kelius.

Patarlių knyga 23,26


Kas yra tas mokytojas, kuris turėtų kantrybės išmokyti mane visas gyvenimo pamokas? Kas bus tas mentorius, kuris galėtų lydėti mane per visus mano gyvenimo vingius, slėnius ir viršukalnes? Kas yra tas gyvenimo draugas, kuris nepaliks manęs mano sunkiausiomis dienomis ir tamsiausių išmėginimų valandą bus su manimi? Kas tas, kuris paims mane už rankos ir nuves ten, kur baimės išvarytos, kur siela bus saugi ir aš klestėsiu?


Ačiū Dievui, kad per tikėjimą į Jėzų Kristų pats Dievas tampa mūsų Tėvu. Jis kviečia savo likimą ir širdį patikėti Jam. Bet kaip Jis tai padarys?Tam Dievas naudoja pačius įvairiausius įrankius ir žmones, kad pasirūpintų mūsų širdimi ir mūsų likimu. Pirmiausia Jis naudoja Dievo Žodį - išminties ir Jo valios pirminį šaltinį. Taip pat krikščionių bažnyčią, kuri yra Dievo šeima ir tarnauja skirtingomis dovanomis. Dievo tarnai yra rūpestinga mama ir dėmesingas tėvas, uolūs krikščionys - tarnautojai ir paprasti tikintieji, tai geri ir atsidavę mokytojai. Dievo darbą atlieka knygos, gyvenimo situacijos ir patirtys, per kurias Dievas atlieka nuostabų savo išganymo darbą žmogaus širdyje.


Komentarze


bottom of page