top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Kalėdinis pastoriaus sveikinimas

pastorius Ramūnas Jukna


Vieną dieną Viešpats Jėzus Kristus įsikūnijo ir tapo žmogumi. Tai kalėdinis stebuklas.


Nuotrauka paimta iš metmuseum.org


Jėzus atėjo atpirkti žmonių. Kaip piemuo eina ieškoti paklydusios avies, kaip moteris pluša, kad surastų pamestą monetą, kaip tėvas, kuris priima atgailaujantį sūnų ir parveda jį į namus. Taip Jėzus atneša išganymo džiaugsmą kiekvienam, kuris tik patikės ir su atgaila Jį priims kaip Dievo siųstą Gelbėtoją.


Koks nuostabus yra Tas, kuris mums siuntė savo Sūnų!

Koks džiaugsmingas yra Jo gimimas!

Kokia malonė išgirsti šią gerą žinią!


Su Kristaus gimimu!


Comments


bottom of page