top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Kaip įveikti pagundymą?

pastorius Ramūnas Jukna


Velnias nusivedė Jį į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: „Jei Tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: ‘Jis lieps savo angelams saugoti Tave, ir jie nešios Tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį’ „. Jėzus jam atsakė: „Pasakyta: ‘Negundyk Viešpaties, savo Dievo!’„ Baigęs visus gundymus, velnias pasitraukė nuo Jo iki laiko.

Luko 4,9-13


Krikščionybė moko, kad velnias yra dvasinė būtybė, kuri savo intelektine, pažinimo, valios, melo ir manipuliacine jėga nelygstamai pranoksta žmogų. Velnias yra stipresnis už mus. Piktojo tikslas yra meluoti, griauti, pavergti ir naikinti.


Ar žmogus gali atsispirti velniui, jo pagundymams ir veikimui? Kokia jėga gali sulaikyti piktąjį? Ką žmogus turi daryti, kad nugalėtų tamsą ir jos gundymus?


Tolkienas savo knygoje “Hurino vaikai” aprašo tragišką Hurino kovą su Morgotu (galinguoju ainuru). Stiprus žmonių palikuonis Hurinas nepasiduoda blogio įsikūnijimo paskleistam melui, nepabūgsta jo ir beatodairiškai žengia į kovą su puolusiu ainuru. Tačiau jo pastangos ir jėgos buvo nepakankamos. Morgotas įkalino Huriną, kad šis stebėtų kaip jo paties išveistas drakonas Glaurungas savo galia, klasta, pergalės vilionėmis, išdidumu bei melo įtaiga įveiks Hurino sūnų Turiną.


Įkalintas Hurinas, paimta iš lotr.fandom.com

Tolkieno sukurta tragiškoji legenda puikiai įkūnija žmogaus negebėjimą pasipriešinti piktajam. Kai mes svarstome, kad aš galiu įveikti blogį, aš padarysiu tvarką, aš turiu pakankamai supratimo, valios ir jėgų tai padaryti, mes pasmerkiame save žlugimui.

Jėzus Kristus po Jono krikšto iš karto buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Jėzus velniui priešinosi ne savo jėga, išmintimi ir valia. Jis rėmėsi Šventojo Rašto žodžiais ir Dievo išmintimi. Kiekvieną kartą Jėzus į velnio gundymus atsakydavo: Parašyta!


Mums visiems suteikiama vertinga pamoka, kad piktojo pinklėms pasipriešinti mes galime tik tvirtai atsirėmę į Dievo žodį. Tik Dievo žodis gali atskirti pelus nuo grūdų, tiesą nuo melo ir pagundymą nuo Viešpaties kelio.

Tačiau paskutinis Jėzaus pagundymas mums atskleidžia svarbią detalę, kurios neturime praleisti pro pirštus. Velnias trečią kartą prisiartinęs prie Jėzaus Jį gundo pats cituodamas Šventąjį Raštą. Piktasis bando “sugauti” Jėzų klaidingu Šventojo Rašto interpretavimu. Žodis geras ir yra Dievo įkvėptas. Bet neteisingai išaiškintas jis gali būti pražūtingas.

Panašiai nuožmusis Tolkieno Hurinas bei narsusis jo sūnus Turinas išdidžiai atsisakė elfų bei ainurų patarimų. Jie paikai pasitikėjo savo nuojauta ir supratimu, todėl buvo pražūtingai suklaidinti. Taip ir mes negalėtume būti perdėm užtikrinti, kad teisingai suvokiame Šventąjį Raštą. Nes piktasis būtent tokiu būdu gali mus klaidinti ir gundyti.


Nuotrauka paimta iš www.stan.com.au

Todėl kovojant su pagundymais daugiausiai, ką mes galime padaryti, tai mažiau pasitikėti savimi. Mes turime gręžtis į Kristų ir glaustis prie Jo. Saugiausia yra pasislėpti Dievo akivaizdoje. O Viešpats mums davė puikias dovanas - bažnyčią, kuri myli Jo žodį bei krikščionišką draugystę, kurioje mokomės vienas kitam kalbėti tiesą meilėje.


Comments


bottom of page