top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Jis išgelbės

pastorius Ramūnas Jukna


“Jis išgelbėjo mane iš galingo priešo, iš tų, kurie manęs nekentė, nes jie buvo stipresni už mane.”

Psalmės 18:17

Gyvenimas yra kova. Tai kova su priešu.


Priešas yra stiprus. Jis yra galingas.


Dovydas rašo apie priešą, o paskui apie juos daugiskaitoje. Blogis kartais yra nesuskaičiuojamas. Jis pranašesnis skaičiumi ir jėga. Priešai yra stipresni. Jėgos persvara yra jų pusėje.


Priešų neapykanta ir pagieža gniuždo, tai nepakeliamas psichologinis ir emocinis spaudimas.


Neretai gyvenime mes jaučiamės silpni, visiškai pažeidžiami, galingesnių jėgų nustumti į gyvenimo užmaršties paraštes. Rodos, akimirka ir mūsų neliks. Kartais valia priešintis, ką nors veikti ir net mąstyti atrodo beprasmiška ir beviltiška.

Quino Al nuotrauka


Tačiau. Tačiau yra Dievas. Dievas, kuris išgirsta savo vaikų maldas. Yra Dievas, apie kurį Dovydas rašo, “išgelbėjo mane”. Dievas, su kuriuo žmogus gali turėti asmeninį ryšį. Dievas, kuris ateina į pagalbą. Dievas, kuris prabyla ir tuomet visi nutyla. Dievas, kuris taria lemiamą žodį.


Dievas yra nepranokstamai didesnė galybė už visus kada nors sutiktus mūsų priešus.


Dievo meilė stipresnė už visą žmonių pasaulio neapykantos vandenyną.

Dievas yra pagalba kiekvienam, kuris šauksis Jo.

Dievo meilė triumfavo ant Kryžiaus. Jis per savo Sūnaus silpnumą nusprendė atpirkti pasaulį. Todėl savo silpnume mes galime tikėtis Jo atpirkimo sau.


Apglėbk Kristų ir Jo kryžių. Pasitikėk Juo visur ir visada.


Comentarios


bottom of page