top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Ištikimybė

pastorius Ramūnas Jukna


Dievas yra ištikimas. Jis sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir pavidalą. Tad Kūrėjo sumanymu, žmogus yra sukurtas būti ištikimu. Ištikimas jis turi būti santuokoje, duodamas žodį, laikydamasis įsipareigojimų.


Ben Lambert nuotrauka


Tik tokiu būdu gyvendamas žmogus gali tapti laimingas. Tik tuomet jis mažiau sužeis šalia esančius, bus dėmesingesnis kitiems. Taip žmogus pasieks psichologinį išpildymą, emocinį pasitenkinimą, dvasinę pilnatvę, ekonominę gerovę ir turės geresnę sveikatą.


Deja, tačiau ištikimybė yra sunkiai išlaikomas egzaminas. Nuodėmė “sumaišė kortas” ir atėmė iš mūsų valios, proto ir emocines jėgas taip gyventi.


Kristus ant kryžiaus atpirko žmones, kad dovanotų jiems jų neištikimybę Dievui ir kitas padarytas nuodėmes. Taip pat Viešpats per Dievo žodžio pažinimą, maldą bei aktyvų krikščionišką gyvenimą nori atstatyti žmogų, kad įgalintų jį būti ištikimu.


Comments


bottom of page