top of page
  • Writer's pictureRamūnas Jukna

Išnaudoti kiekvieną situaciją

Biblija moko, kad turime išmokti išnaudoti kiekvieną situaciją - gerą ir blogą, palankią ir beviltišką, kad Kristaus vardas būtų išaukštintas ir Jo Evangelija būtų paskelbta.#kasdiensuKristumi

#tikėtipatirtiirkeistis

#Panevėžioevangelinėbažnyčia


bottom of page