top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Gerbti, branginti ir mylėti

pastorius Ramūnas Jukna


Prašome jus, broliai, gerbti tuos, kurie darbuojasi tarp jūsų, vadovauja jums Viešpatyje ir teikia jums pamokymų. Be galo branginkite juos, mylėdami dėl jų darbo! Taikiai sugyvenkite tarpusavyje!

1 Tesalonikiečiams 5,12-13

Krikščioniška bendruomenė turi vertinti ir branginti savo tarnais, kurie vadovauja ir moko joje. Apaštalas Paulius trimis žodžiais pamoko bendruomenę išreiškti teisingą santykį vadovų atžvilgiu: gerbti, branginti ir mylėti.


Kristų pažinę ir Jam atsidavę tarnautojai yra kviečiami ištikimai sekti Viešpatį. Jie turi būti ypatingai dėmesingi tiems, kuriems tarnauja. Kaip pastebi pastorius Johnas Piperis, tokie vadovai nesiaukštins virš bendruomenės žmonių, nes Naujojo Testamento bažnyčioje nėra žmonių luomų, visi yra lygūs. Tarnautojai darbuojasi “tarp jūsų”, o ne virš jūsų. Tačiau tarnautojai neturi bijoti rodyti iniciatyvos, prisiimti atsakomybės, drąsiai veikti krikščionių labui ir vadovauti bendruomenėje. Naujasis Testamentas ypatingą dėmesį skiria mokymui bažnyčioje, todėl ši tarnystė turi būti ypatingai gerbiama.Toa Heftiba nuotrauka


Apaštalas moko, kad tikintieji gerbtų, brangintų ir mylėtų nuolankiai tarnaujančius žmones. Kadangi Kristus tarnauja bažnyčiai, mes Jį garbiname ir mylime. Kadangi Jo tarnai tarnauja Kristui ir bažnyčiai, mes juos gerbiame ir jais branginame. Bažnyčia, Dievo sumanymu, yra visų pagarbos vieni kitiems ir branginimo vieni kitais bendruomenė.

Σχόλια


bottom of page