• www.peb.lt

Esame šviesa

pastorius Ramūnas Jukna


Mes buvome tamsa ir darėme nuodėmes. Kristus mus atpirko paaukodamas save vietoje mūsų. Per tikėjimą ir atgailą mes tapome šviesa.

Efeziečiams 5:8


#kasdiensuKristumi

#tikėtipatirtiirkeistis

#Panevėžioevangelinėbažnyčia