top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Dievo jėga ir Dievo išmintis

pastorius Ramūnas Jukna


Žydai reikalauja ženklų, graikai ieško išminties, bet mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, o pagonims – kvailystė. Bet pašauktiesiems – tiek žydams, tiek graikams – skelbiame Kristų – Dievo jėgą ir Dievo išmintį.

1 Korintiečiams 1:22-24


Pirmojo amžiaus žydai laukė stipraus lyderio. Jis turėjo parodyti ženklus kitiems, kad Dievas yra su juo. Tokio gelbėtojo tikslas - įveikti visus priešus ir įtvirtinti Izraelio karalystę jėga.

Krikščionių Evangelijos žinia juos trikdė ir piktino, nes Kristus parodė silpnumą, Jis buvo nukryžiuotas.


Tuo tarpu graikai norėjo, kad Evangelija būtų ilgos ir sudėtingos jų filosofijos tradicijos tęsinys. Tai yra, dvasinė tiesa turėtų pasižymėti didele išmintimi, iškalbingumu ir patosu. Tačiau juos trikdė ir piktino žinia, kad Kristus kėlėsi iš numirusių. Nes jie manė, kad kūno prisikėlimas yra visiškai kvaila mintis.


Tačiau apaštalas Paulius, neatsižvelgdamas į kultūroje vyraujantį priešiškumą Evangelijos žiniai, ištikimai ir drąsiai skelbė paprastą žinią apie nukryžiuotą Atpirkėją. Nes būtent Jis, krikščionimis tapusiems žydams ir graikams, per atperkančią auką ant kryžiaus tapo Dievo jėga ir Dievo išmintimi.


Alex Woods nuotrauka

Kristaus kryžiaus auka atperka, atgimdo ir perkeičia gyvenimus tų, kurie patiki ja. Kokia Dievo išmintis ir kokia Jo jėga mums duota per Kristų!


Comments


bottom of page