top of page
  • pebmedia2

Dievo šventykla

“kol įėjau į Dievo šventyklą”

Psalmės 73:17

Net didžiausi šventieji dvejoja, daro klaidas, yra gundomi bei nusideda. Ne bekliaudė reputacija ir tiesus kaip styga gyvenimas žmogų atgimdo ir padaro jį Dievo vaiku.

Tik Dievas pašventina savo išrinktuosius atvesdamas į savo šventyklą. Ji ne žmogaus rankomis pastatyta, kaip įprasta manyti mūsų kultūroje. Ją puošia ne išskirtinė architektūra, religinis menas ar paslaptingas didingumo šydas, bet per Dievo Žodį apreikštas Kristaus mokymas ir klusnumas Jo tiesai.

Dievo šventykla, tai pamokslaujamas Kristus ir Jo Evangelija, kuri atskleidžia širdžių sumanymus ir paklydimus bei parodo tiesą. Dievo šventykla, tai išlaisvinanti ir perkeičianti bendrystė su Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia.

Įžengęs į šią šventyklą žmogus yra apšviečiamas, perkeičiamas ir įgalinimas gyventi naujai. Nuostabu ir kartu gąsdina tai, kad šios šventyklos dalimi pašauktas būti kiekvienas iš tų netobulų, dvejojančių ir klystančiųjų, kurie patikėjo Kristumi ir Jį pamilo.

Comments


bottom of page