top of page
  • Writer's pictureRamūnas Jukna

Džiaugsmas ir drebėjimas

pastorius Ramūnas JuknaBene geriausiai krikščionišką subalansuotą biblinį požiūrį į Dievą atskleidžia antrosios psalmės 11-oji eilutė. Joje psalmistas siekia įtikinti Dievo tautos žmones, kad šie nepasiduotų Dievą atmetusių netikinčiųjų maištui prieš Kūrėją ir Jo tvarką, bet tarnautų Viešpačiui su baime ir “džiaugtųsi drebėdami”.


Džiaugsmas ir drebėjimas. Tai dvi, rodos, viena kitai prieštaraujančios patyrimo viršūkalnės. Ne vien tik džiaugsmas ir ne vien tik drebėjimas. Ne tik džiaugsmas tarsi lengvabūdiškas pamirštant gyvenimo realybę, kurioje yra skausmas ir kančia. Ne paralyžiuojantis drebėjimas, baimė, instinktyvus valios ir mąstymo stingulys, kuris atveda prie fatalizmo, prietaringos stabmeldystės, trūkinėjančios užsimiršimo ir nesusivaldymo polėkiais.


Krikščionybė yra džiaugsmo žinia, nes ji skelbia, kad Kristus jau viską atliko už mus ir dėl mūsų. Jis sušuko “Atlikta!”. Atpirkimo auka priimta, kraujas pralietas, teisingumas patenkintas, kaltė atpirkta, o didysis išganymas įvykęs. Tai džiaugsmas. Tai didis, gilus, iki tol niekada nepatirtas išganymo džiaugsmas. Vien tik Evangelijos žinia gali mums nuvesti į tokias aukštas džiaugsmo viršūnes.


Tačiau krikščionybė nepasilieka vien tik džiaugsme, nes džiaugsmo žinia turi priežastį ir Asmenį, kuris visa tai sukūrė ir pelnė savo darbu bei tarnyste. Evangelijos džiaugsmas kyla iš kryžiaus. Džiaugsmas kaip vandens versmės sunkiasi iš skausmo ir kančios gelmių. Šis suvokimas atneša rimtį, skausmingą tikrovę apie mus pačius, mūsų dvasinę ligą ir beviltiškumą, mūsų atpirkimo kainą bei didybę To, kuris taip stipriai mus pamilo.


Kai krikščionys apmąsto Evangeliją - jie prisipildo džiaugsmu. Tačiau jei jie visomis išgalėmis sieks pasilikti džiaugsme, šis pavirs į paviršutinišką ir lengvabūdišką ganėtinai neveiksmingą savęs nuraminimo metodą. Dievo baimė ir drebėjimas, palikus džiaugsmą, uždengia ir iškraipo Dievo paveikslą. Todėl krikščionybė ir moko apglėbti džiaugsmą ir baimę kartu. Tik tokiu būdu krikščionys gali pažinti Dievo didybę ir meilę, gailestingumą ir teisingumą. Tik apimant šias dvi didingas Evangelijos tiesas gali įvykti viso žmogaus gyvenimo atpirkimas.


コメント


bottom of page